Metodologia Grupal amb Incidència Individualitzada


Les persones, en essència, som iguals i alhora totes som úniques i diferents. Aquestes diferències es manifesten des de petits en capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge diferents.
Per atendre la diversitat des de les aules, és indispensable l’adequació d’activitats i materials educatius, així com professionals i eines per a donar-los suport.
Per atendre la diversitat dels alumnes en l’àrea de matemàtiques, proposem utilitzar una estratègia basant-nos en el binomi Metodologia Grupal amb Incidència Individualitzada – Material de Matemàtiques per a la Diversitat.

0

El rendiment dels alumnes millora
 • 79

  El rendiment dels alumnes millora

0

Informa del punt on es troba l'alumne
 • 74

  Informa del punt on es troba l'alumne

0

Permet més atenció als alumnes amb dificultats
 • 75

  Permet més atenció als alumnes amb dificultats

Objectius

La Metodologia té com a objectiu general formar alumnes autònoms capaços de millorar els seus coneixements mitjançant un procés d’autoaprenentatge. També es pretén:

 • Motivar els alumnes i millorar resultats sense baixar nivells.
 • Saber en tot moment on es troba l’alumne/a per poder continuar amb nous coneixements.
 • Potenciar l’autocontrol, l’actitud crítica i l’autovaloració.
 • Crear hàbits d’ordre, solidaritat i pulcritud.
 • Desenvolupar les capacitats: cognoscitives, de relació interpersonal, motrius, d’equilibri personal i d’inserció social.

Característiques principals

 • Treball de classe amb propostes individualitzades.
 • Prioritàriament s’agruparan els alumnes per capacitats i ritmes d’aprenentatge.
 • Paper del professional com a orientador i guia.
 • Participació dels alumnes en l’organització i el control d’activitats.

Conseqüències

 • Els alumnes assoleixen els seus aprenentatges en un treball cooperatiu, sense abandonar l’esforç individual.
 • Fomenta l’autonomia i la responsabilitat envers el procés d’aprenentatge.
 • Permet ajustar l’ajut pedagògic.
 • Tothom avança en funció de les seves possibilitats. Respecta els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Dóna seguretat als alumnes amb dificultats.
 • L’alumne/a és conscient del seu procés d’aprenentatge.
 • Augmenta la motivació de l’alumnat envers les matemàtiques.
 • Garanteix l’assoliment de continguts mínims.

Descàrregues

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!