Material de Matemàtiques


Amb el Material de matemàtiques, adreçat al CM i CS d’EP i a l’ESO, donem la possibilitat de proporcionar a cada tipus d’alumne/a les activitats adients a les seves expectatives i necessitats, ja que és el professor qui tria cada una de les pàgines que utilitzaran.
El resultat és un producte personalitzat a cada centre educatiu, a cada professor/a i per a cada alumne/a.
El material substitueix el llibre i permet escollir d’un ventall de més de 4.000 pàgines diferents.

0

Afavoreix la lectura i el raonament
 • 75

  Afavoreix la lectura i el raonament

0

Afavoreix el gust per les matemàtiques
 • 85

  Afavoreix el gust per les matemàtiques

0

Els alumnes avancen segons les seves capacitats
 • 74

  Els alumnes avancen segons les seves capacitats

Organització del material

Les propostes de treball estan organitzades per blocs temàtics, ordenats per objectius didàctics i les activitats, seqüenciades en nivells de dificultat. Cada bloc temàtic consta de:

 • Resum de continguts.
 • Relació d’objectius didàctics i continguts que es treballen.
 • Graella orientativa d’activitats per cursos i nivells.
 • Propostes de treball organitzades per objectius didàctics.

Tot i que el material es pot utilitzar sense la Metodologia, s’aconsella utilitzar-la.

Objectius

Les finalitats per les quals està pensat el material i que es pretenen aconseguir són:

 • Lectura comprensiva i interpretació pràctica de la informació.
 • Raonament enfront del mecanisme pròpiament dit i consecució de resultats per mètodes inductius, així com inducció a la creació de situacions problemàtiques.
 • Potenciació d’hàbits i per sobre de tot interès per les matemàtiques a partir d’entendre el perquè.

Avantatges

 • El professor/a tria només allò que es necessita treballar.
 • El material de l’alumne/a pot estar organitzat per activitats de qualsevol bloc i nivell.
 • Es pot triar material diferent per als diferents alumnes.
 • Es pot rebre el material organitzat per a cada alumne/a o per fulles.
 • El professor/a pot rebre el solucionari en paper del bloc sencer o només de les pàgines que demana per als alumnes.
 • El material dels alumnes es personalitza amb el nom del centre educatiu.
 • No cal demanar tot el material del curs en una sola vegada i es poden fer comandes durant tot l’any.

Descàrregues

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!