Responem les preguntes


Com puc veure el material?

Per accedir al web i veure els continguts s’han de sol·licitar els codis d’accés. El material també es pot veure i revisar a partir dels solucionaris en paper.

El material substitueix el llibre de text?

Sí. Respon al currículum del Departament d’Ensenyament.

Cal demanar tot el material del curs a la vegada?

No. Es pot demant en tantes vegades com calgui.

El material que es demana, ha de ser el mateix per a tots els alumnes?

No. Es pot demanar material diferent per als diferents alumnes. Això es pot fer en la mateixa comanda, demanant quantitats diferents de les pàgines selecionades o fent més d’una comanda per curs.

Hi ha una comanda mínima de material?

Sí. El mínim son 100 registres (pàgines) per alumne/a.

Hi ha un mínim d'alumnes per comanda?

El nombre mínim d’alumnes per comanda és 5. Consultar casos especials.

El material es pot retornar?

No. Les comandes són uniques i personalitzades.

Com s'entrega el material?

Quan en una comanda es demanen les mateixes pàgines per a tots els alumnes, es pot rebre un dossier per a cada alumne/a o bé es poden rebre les pàgines agrupades per model. Quan en una comanda es demanen quantitats diferents, només es pot rebre amb les pàgines agrupades per model. En tots els casos, s’inclou una carpeta de quatre anelles per a cada alumne.

Quantes registres (pàgines) poden fer els alumnes en un curs?

Solen fer entre 250 i 350 registres.

Es poden demanar mostraris del material de l'alumne?

No. Qualsevol comanda que tingui aquest format serà anul·lada. Si es necessiten mostraris, existeixen els solucionaris en format paper.

Com sabem les pàgines que corresponen a cada curs?

Les planificacions orientatives d’activitats indiquen els registres (pàgines) que dónen resposta als objectius didàctics de cada bloc temàtic. Aquesta planificació és orientativa; quan es fa una comanda es pot demanar qualsevol pàgina, de qualsevol bloc, objectiu i nivell.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!